eco-logical recovery

Kontakt

ecorec Slovensko s.r.o.

Glejovka 15
SK– 902 03 Pezinok

IČO: 31358951
DIČ: 2020301657
IČ DPH: SK7120000041

T: +421 33 641 36 76
M: office-sk@ecorec.eu

www.ecorec.eu

Juraj Číž
konateľ

E: juraj.ciz@ecorec.eu

Obchodné oddelenie

Lukáš Haršány
Obchodný manažér

M: +421 903 830 124
E: lukas.harsany@ecorec.eu

Miroslava Isteníková
Obchodný zástupca

M: +421 902 572 729
E: miroslava.istenikova@ecorec.eu

Anton Porvazník
Referent logistiky

M: +421 902 372 131
E: anton.porvaznik@ecorec.eu

 

Laboratórium

Valéria Dikejová
Manažérka kvality a OHS

M: +421 910 920 648
E: valeria.dikejova@ecorec.eu