eco-logical recovery

Kontakt

 

ecorec Slovensko s.r.o.

Glejovka 15
SK– 902 03 Pezinok

M: +421 33 641 36 76
T: +421  0850 123 625
www.ecorec.sk

Juraj Číž
konateľ

E: juraj.ciz@sk.crh.com

Obchodné oddelenie

Lukáš Haršány
Obchodný manažér

M: +421 903 830 124
E: lukas.harsany@sk.crh.com

Laboratórium

Valéria Dikejová
Quality & IMS Manager

M: +421 910 920 648
E: valeria.dikejova@sk.crh.com