eco-logical recovery

Kontakt

ecorec Slovensko s.r.o.

Glejovka 15
SK– 902 03 Pezinok

M: +421 33 641 36 76
T: +421  0850 123 625
www.ecorec.eu

Juraj Číž
konateľ

E: juraj.ciz@ecorec.eu

Obchodné oddelenie

Lukáš Haršány
Obchodný manažér

M: +421 903 830 124
E: lukas.harsany@ecorec.eu

Anton Porvazník
Obchodný zástupca

M: +421 902 372 131

E: anton.porvaznik@ecorec.eu

Laboratórium

Valéria Dikejová
Quality & IMS Manager

M: +421 910 920 648
E: valeria.dikejova@ecorec.eu