Energetické zhodnocovanie odpadov

Energetické zhodnocovanie odpadov

ecorec ponúka materiálové a energetické využitie odpadu v procese výroby cementu. Princípom je náhrada neobnoviteľného fosílneho paliva výhrevnou zložkou odpadu, pričom aj vznikajúci popol sa stáva pevnou súčasťou zloženia cementu.

Na stiahnutie: