Objednávkový formulár pre zmluvných zákazníkov

Vyťaženosť prevádzky

Prehľad dní, v ktorých je nahlásený dovoz veľkého množstva odpadu. Zistite, či vami zvolený termín má ešte kapacitu na príjem odpadu na spracovanie

Legenda:

Prevádzka je vyťažená, odporúčame iný termín.
Kapacita prevádzky sa o chvíľu naplní.