Spracovanie odpadov zo stavieb a demolácií

Spracovanie odpadov zo stavieb a demolácií

Pri procese výroby cementu je možné nahradiť časť primárnych surovín vytriedenými zložkami stavebných odpadov, prípadne inými anorganickými odpadmi z priemyslu (zlievarne, oceliarne, betonárne, cukrovary, teplárne, elektrárne…)

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte:

Miroslava Isteníková
Obchodný zástupca

M: +421 902 572 729
E: miroslava.istenikova@ecorec.eu