Laboratórium

Laboratórium

Ecorec prevádzkuje špecializované akreditované laboratórium zamerané na odpady a vedľajšie produkty. Prosím kontaktujte nás ohľadom informácii a vypracovania cenovej ponuky.

Rozsah akreditovaných skúšok:

 • stanovenie vlhkosti v tuhých vzorkách sušením
 • stanovenie popola gravimetricky
 • stanovenie uhlíka a síry IR spektrometriou
 • stanovenie biomasy metódou selektívneho rozpúšťania
 • stanovenie výhrevnosti kalorimetricky
 • stanovenie ortuti AAS metódou
 • stanovenie chloridov (chlóru) titračne
Takisto vykonávame aj informatívne (neakreditované) skúšky:
 • stanovenie bodu vzplanutia kvapalín
 • stanovenie obsahu vody v olejoch
 • stanovenie ťažkých kovov
 • stanovenie sypnej hmotnosti (do rozmeru 42 mm)
 • stanovenie prchavej horľaviny
 • stanovenie pH

Na stiahnutie:

V prípade záujmu a analýzu prosím kontaktujte:

Valéria Dikejová
Quality & IMS Manager

M: +421 910 920 648
E: valeria.dikejova@ecorec.eu